En lysande affär

Ge oss möjligheten att överträffa era förväntningar
Kontakta oss

Örnsbergs El & Data AB strävar alltid efter att bli ännu bättre. Därför lägger vi stor vikt vid utbildning och certifiering.

Med oss som installatör är du garanterad att allt arbete utförs av utbildad och erfaren personal, många med specialkompetens inom skilda områden.

Vi samarbetar med noga utvalda leverantörer för de produkter vi säljer och installerar.

Vi är sedan 2015 ISO-certifierade inom arbetsmiljö, och sedan 2011 ISO-certifierade inom miljö och kvalitet vilket innebär att våra arbetsrutiner inom utförande, kvalitet och miljö kontinuerligt revideras. Vi väljer alltid miljövänliga produkter där det finns alternativ, för minska miljöpåverkan – och vi källsorterar allt vårt avfall.

Företaget har alltid haft som motto att leverera

Vår affärsidé är att erbjuda kvalitativa, miljöanpassade och ekonomiska anläggningar inom el, svagström, larm och datakommunikation.

Våra kunder ska veta att de får vad de efterfrågar. Vi lämnar alltid garanti, gör mätningar och dokumenterar alla uppdrag, samt genomför egenkontroller på allt arbete. Vi levererar smidiga, snabba och kvalitetssäkra lösningar. Varje utfört uppdrag ska vara en referens för kommande kunder. Det är vad vi menar med att leverera.

Mikael Partin
VD

Elinstallation

Elservice och installation

  • Projektering av elinstallationer
  • Elinstallationer
  • Belysning
  • LED-belysning
  • Intelligent styrning av belysning
  • Energioptimering av elanläggningar och belysning
  • Service och underhåll
  • Felsökning

Vi är ett väletablerat elföretag som erbjuder förstaklassiga installationer och serviceutföranden. Våra tjänster och val av produkter anpassas efter kundens behov. Installationerna är miljöanpassade och vi erbjuder alltid miljövänliga alternativ, allt för att bidra till en mer hållbar framtid.

Våra elektriker är välutbildade och sätter säkerhet, kvalitet och kundnöjdhet främst. Alla har dokumenterad erfarenhet och behörighet att utföra elinstallationer och service, och arbetet utförs enligt gällande föreskrifter.

Dokumentation en viktig del i vårt arbete. Alla installationer avslutas med en kombinerad dagbok och egenkontroll.

 

Belysning

Belysning

Rätt belysning riktar uppmärksamhet på rätt saker. Rätt belysning förbättrar hälsa. Rätt belysning ger konkurensfördelar. Rätt belysning är rätt tänkt.

Kontakta oss för belysningslösningar. Vi ser till att du får en proffsig installation, rätt ljussättning och en sparsam energiförbrukning.

 Säkerhet

Förstklassiga säkerhetslösningar

Inbrottssäkerhet
Brandskydd
Tillträdeskontroll
Kameraövervakning
Nätverkslösningar

Örnsbergs El & Data AB har sedan många år ett nära samarbete med Mysec
Sweden AB. Tillsammans tar vi fram den lösning som passar just er.

Vi levererar förstklassiga säkerhetslösningar och integrerade säkerhetssystem.
Vi erbjuder alla steg i ledet, från behovsanalys och installation till underhåll och support.

Vi har vår egen larmförmedling via MCS- webbportal och har utvecklat ett eget koncept
för personlarm i smartphones: Mysec Personlarm.

Mer information om alla tjänster som vi tillsammans kan erbjuda finner ni på www.mysec.se

Engagemang är vår elektricitet

Vi gör de flesta typer av jobb inom EL, BELYSNING & DATA, från service till totalentreprenad.

Laddstolpar | Solceller | Belysning | Elinstallationer | Datanät

Engagemang är vår elektricitet

Vi gör de flesta typer av jobb inom EL, BELYSNING & DATA, från service till totalentreprenad.

Laddstolpar | Solceller | Belysning | Elinstallationer | Datanät

KONTAKTA OSS

8 + 4 =

Växel: 08-999949
kontakt@ornsbergsel.se

Örnsbergs El & Data AB
Printz Väg 19B
142 66 Trångsund